Κολιέ

Κολιέ
 • Κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
 • Ασημένιο Κολιέ Ριβιέρα με λευκά Ζιργκόν, Επιχρυσωμένο
  Ασημένιο Κολιέ Ριβιέρα με λευκά Ζιργκόν, Επιχρυσωμένο
  Ασημένιο Κολιέ Ριβιέρα με λευκά Ζιργκόν, Επιχρυσωμένο
 • Ασημένιο Κολιέ Αλυσίδα με μικρούς κυλίνδρους, Επιχρυσωμένο
  Ασημένιο Κολιέ Αλυσίδα με μικρούς κυλίνδρους, Επιχρυσωμένο
  Ασημένιο Κολιέ Αλυσίδα με μικρούς κυλίνδρους, Επιχρυσωμένο
 • Ασημένιο Κολιέ με το Δέντρο της Ζωής σε κύκλο από πράσινο Ζιργκόν, Επιχρυσωμένο
  Ασημένιο Κολιέ με το Δέντρο της Ζωής σε κύκλο από πράσινο Ζιργκόν, Επιχρυσωμένο
  Ασημένιο Κολιέ με το Δέντρο της Ζωής σε κύκλο από πράσινο Ζιργκόν, Επιχρυσωμένο
 • Ασημένιο Κολιέ επιχρυσωμένο με ματάκι και μπλε πέτρα
  Ασημένιο Κολιέ επιχρυσωμένο με ματάκι και μπλε πέτρα
  Ασημένιο Κολιέ επιχρυσωμένο με ματάκι και μπλε πέτρα
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'S'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'S'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'S'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Q'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Q'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Q'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'E'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'E'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'E'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'R'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'R'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'R'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'L'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'L'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'L'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'B'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'B'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'B'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'H'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'H'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'H'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'U'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'U'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'U'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Y'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Y'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Y'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'T'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'T'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'T'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'V'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'V'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'V'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'C'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'C'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'C'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'K'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'K'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'K'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'P'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'P'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'P'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'A'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'A'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'A'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'D'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'D'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'D'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'M'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'M'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'M'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'G'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'G'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'G'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'O'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'O'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'O'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Z'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Z'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Z'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'X'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'X'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'X'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'W'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'W'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'W'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'F'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'F'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'F'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'J'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'J'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'J'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'I'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'I'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'I'
 • Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Ν'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Ν'
  Κολιέ από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση με το γράμμα 'Ν'
 • Ασημένιο Κολιέ Επιχρυσωμένο με τριπλό σχέδιο Δίσκος της Φαιστού
  Ασημένιο Κολιέ Επιχρυσωμένο με τριπλό σχέδιο Δίσκος της Φαιστού
  Ασημένιο Κολιέ Επιχρυσωμένο με τριπλό σχέδιο Δίσκος της Φαιστού
 • Ασημένιο Μακρύ Κολιέ Ροζάριο με Πράσινες Jade Πέτρες Επιχρυσωμένο
  Ασημένιο Μακρύ Κολιέ Ροζάριο με Πράσινες Jade Πέτρες Επιχρυσωμένο
  Ασημένιο Μακρύ Κολιέ Ροζάριο με Πράσινες Jade Πέτρες Επιχρυσωμένο
 • Ασημένιο κολιέ επιχρυσωμένο με πέτρα σε λευκή απόχρωση
  Ασημένιο κολιέ επιχρυσωμένο με πέτρα σε λευκή απόχρωση
  Ασημένιο κολιέ επιχρυσωμένο με πέτρα σε λευκή απόχρωση
 • Ασημένιο κολιέ επιχρυσωμένο με πέτρα σε κίτρινη απόχρωση
  Ασημένιο κολιέ επιχρυσωμένο με πέτρα σε κίτρινη απόχρωση
  Ασημένιο κολιέ επιχρυσωμένο με πέτρα σε κίτρινη απόχρωση
 • Ασημένιο κολιέ επιχρυσωμένο με μαύρο όνυχα
  Ασημένιο κολιέ επιχρυσωμένο με μαύρο όνυχα
  Ασημένιο κολιέ επιχρυσωμένο με μαύρο όνυχα
 • Διπλό κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
  Διπλό κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
  Διπλό κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
 • Διπλό κολιέ από μέταλλο με γεωμετρικά στοιχεία σε χρυσή απόχρωση
  Διπλό κολιέ από μέταλλο με γεωμετρικά στοιχεία σε χρυσή απόχρωση
  Διπλό κολιέ από μέταλλο με γεωμετρικά στοιχεία σε χρυσή απόχρωση
 • Κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
 • Κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ από μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
 • Τριπλό κολιέ από μέταλλο Choker σε χρυσή απόχρωση
  Τριπλό κολιέ από μέταλλο Choker σε χρυσή απόχρωση
  Τριπλό κολιέ από μέταλλο Choker σε χρυσή απόχρωση
 • Κολιέ Αλυσίδα από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ Αλυσίδα από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ Αλυσίδα από Μέταλλο σε χρυσή απόχρωση
 • Τριπλό κολιέ από μέταλλο με γεωμετρικό σχέδιο σε χρυσή απόχρωση
  Τριπλό κολιέ από μέταλλο με γεωμετρικό σχέδιο σε χρυσή απόχρωση
  Τριπλό κολιέ από μέταλλο με γεωμετρικό σχέδιο σε χρυσή απόχρωση
 • Τριπλό κολιέ από μέταλλο με μπίλιες σε χρυσή απόχρωση
  Τριπλό κολιέ από μέταλλο με μπίλιες σε χρυσή απόχρωση
  Τριπλό κολιέ από μέταλλο με μπίλιες σε χρυσή απόχρωση
 • Κολιέ αλυσίδα από μέταλλο σε πλακέ σχήμα, σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ αλυσίδα από μέταλλο σε πλακέ σχήμα, σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ αλυσίδα από μέταλλο σε πλακέ σχήμα, σε χρυσή απόχρωση
 • Κολιέ Αλυσίδα Από Μέταλλο Σε Χρυσή Απόχρωση
  Κολιέ Αλυσίδα Από Μέταλλο Σε Χρυσή Απόχρωση
  Κολιέ Αλυσίδα Από Μέταλλο Σε Χρυσή Απόχρωση
 • Κολιέ Αλυσίδα Με Μοτίφ Μπίλια από Μέταλλο σε Χρυσή Απόχρωση
  Κολιέ Αλυσίδα Με Μοτίφ Μπίλια από Μέταλλο σε Χρυσή Απόχρωση
  Κολιέ Αλυσίδα Με Μοτίφ Μπίλια από Μέταλλο σε Χρυσή Απόχρωση
 • Κολιέ από Μέταλλο με μεγάλους κρίκους που σχηματίζουν αλυσίδα, σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ από Μέταλλο με μεγάλους κρίκους που σχηματίζουν αλυσίδα, σε χρυσή απόχρωση
  Κολιέ από Μέταλλο με μεγάλους κρίκους που σχηματίζουν αλυσίδα, σε χρυσή απόχρωση
Το σωστό ασημένιο κολιέ μπορεί να αναδείξει την κάθε σας εμφάνιση. Πλαισίωσε το λαιμό σου με υπέροχες δημιουργίες από ασήμι 925. Περιηγήσου  στις συλλογές μας και διάλεξε τα κοσμήματα που σου ταιριάζουν. Ασημένια κολιέ επιχρυσωμένα και μη, σε υπέροχα σχέδια στολισμένα με πετράδια διαφόρων χρωμάτων. Βρες αυτό που σου αρέσει μέσα από μία μεγάλη συλλογή
Loading...